J

J

Jiway

Een elektronische beurs voor de handel in aandelen genoteerd op een groot aantal beurzen. Alleen retail-size handel is mogel…

J

Joint venture

Samenwerkingsverband tussen twee of meer ondernemingen. De samenwerking kan zowel eenmalig zijn als blijvend. …

J

Jaarcijfers

De jaarcijfers van een onderneming bevatten de balans, de verlies- en winstrekening. …

J

JOJ

Jaar op jaar. Procentuele mutatie ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. …

J

Jaarlast

Het bedrag dat jaarlijks aan hypotheekrente en aflossing/premie tezamen wordt betaald. …

J

JPY

Valutacode voor de Yen, munteenheid van Japan. Er zijn munten van 1, 5, 10, 50, 100 en 500 yen. Er zijn bankbiljetten van 1.…

J

Jaaropgave

Iedereen die in loondienst werkt krijgt eens per jaar een formulier van zijn werkgever waarop aangegeven staat welke bedrage…

J

Jumbo issue

Een uitgifte van obligaties met een waarde van meer dan 1 miljard. Jumbo pandbrieven zijn emissies groter dan DM 1 miljard. …

J

Jaarrekening

De jaarrekening van een onderneming bevat de balans, de verlies- en winstrekening en de toelichting op beide. …

J

Jumbodollaroptie

Een dollaroptie met een contractwaarde van USD 100.000. Dit staat ook wel bekend als een jumbo optie. …

J

Jaarultimo-effect

Oplopen van de korte rente tegen het einde van het jaar. Vaak komt dit omdat financiele instellingen extra geld lenen om een…

J

Junk bond

Engelse benaming voor obligaties waaraan een hoog risico is verbonden. Deze worden door de uitgevers van deze effecten lieve…

J

Jaarvergadering

Vergadering van aandeelhouders waar de jaarrekening wordt goedgekeurd en het dividend wordt vastgesteld. Dit wordt ook wel A…

J

Juridisch eigendom

Het eigendom kan worden opgesplitst in economische en juridische eigendom. Bij het economische eigendom van een woning draag…

J

Jaarverslag

Jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag over de gang van zaken in het afgelopen jaar b…

J

Juridische fusie

Een juridische samensmelting van twee bedrijven. Er ontstaat een nieuw bedrijf met de som van het vermogen van de afzonderli…

J

JB

Op jaarbasis. Procentuele mutatie ten opzichte van de voorgaande periode, omgerekend alsof deze mutatie een jaar aanhoudt; b…

J

Jensens alfa

Is het verwacht rendement gegenereerd door de fondsmanager en het normale rendement op basis van publieke informatie. …