Q

Q

Quick turn

Beleggingsstrategie waarbij een effect of een afgeleid product wordt gekocht en na zeer korte tijd weer wordt verkocht met v…

Q

Quorum

Minimum aantal aanwezigen in een vergadering, bijv. van aandeelhouders van een N.V., dat is …

Q

Quote

De bied- en laatkoers die de marketmaker afgeeft in elke serie van het fonds waarin hij handelt. …

Q

Quote driven

In een “quote driven”-markt bepalen beroepshandelaars tegen welke prijzen zij willen kopen en verkopen. De bied-…

Q

Quotiteit

De minimum verhandelbare hoeveelheid per order, meestal 100 of een veelvoud daarvan. De quotiteit is ook de procentuele verh…

Q

Quotum

In het algemeen een bepaald minimaal of maximaal deel van een bepaalde hoeveelheid. Dit wordt ook gebruikt om een evenredig …

Q

Quant

Een persoon met een bijzonder talent voor wiskunde en computers, die werkzaam is in de financiele wereld. Het is een koosnaa…

Q

Quanto-optie

Een optie met een buitenlands effect als onderliggende waarde, waarbij het valutarisico geheel is geelimineerd. …

Q

Quick ratio

Verhouding tussen de vlottende activa exclusief voorraden en het kortlopend vreemd vermogen. De Quick ratio = (vlottende act…