U

U

Uitleveringsprovisie

Provisie wanneer clienten om uitlevering van effecten verzoeken. Deze provisie wordt in rekening gebracht bij de klant. …

U

Uptick

De laatst verhandelde koers ligt hoger dan de een na laatst verhandelde koers. Het is een trade die op de beurs tot stand ko…

U

Uitoefendatum

De datum waarop het optiecontract of warrant afloopt. Het is de laatste dag waarop het optierecht kan worden uitgeoefend. …

U

Uitoefening

Gebruik maken van het recht dat een warrant of optie toekent. Voor een call warrant of call optie: de onderliggende waarde t…

U

Uitoefenprijs

De vooraf afgesproken koers waartegen de koper van een kooprecht de effecten kan kopen en de koper van een verkooprecht de e…

U

Uitstaand kapitaal

Het geplaatste kapitaal van een onderneming. Het is een ander woord voor het geplaatste kapitaal van een bedrijf. …

U

UCITS

UCITS staat for Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. De term refereert aan een richtlijn van d…

U

Ultimo

Op de laatste dag van de maand, het kwartaal of het jaar. Het woord komt uit de Latijnse taal. …

U

Uitbodemen

Stabiliseren van een koers na een periode van neergang. De koers heeft een bodem bereikt. …

U

Uncovered options

Hiervan is sprake als een belegger callopties schrijft zonder dat de onderliggende waarden in bezit zijn. In het Nederlands …

U

Uitbraak

Plotseling omhoogschieten van een stagnerende koers. Geeft aan dat steun- of weerstand wordt gepasseerd. …

U

Underperformer

Aandeel dat minder in koers is gestegen dan de AEX. Een aandeel dat het beter doet dan de AEX heet outperformer. …

U

Uitgifte

Het in omloop brengen van effecten, bankbiljetten en andere waardepapieren. …

U

Underwriter

Dit is een Investment Banker die opties afgeeft of schrijft. De Underwriter is ook bekend als een bank die samen met andere …

U

Unit of trading

Het aantal noteringseenheden waarop een optie betrekking heeft. Het is de gestandaardiseerde hoeveelheid onderliggende waard…

U

Uitkoop

De afkoopsom die men moet betalen om zich aan een verplichting, een verbintenis of een dienst te onttrekken. …

U

Unit-linked

Unit-linked betekent gekoppeld aan een (pensioen)verzekering. Unit-linked beleggingsfondsen zijn alleen toegankelijk via dee…