Z

Z

Zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft de verplichting een zorgverzekering af te sluiten. Dit is door de Nederlandse…

Z

Zakelijke waarden

Verzamelnaam voor allerlei beleggingsmogelijkheden die niet de zekerheid bieden dat de nominale waarde niet wordt aangetast.…

Z

Zwart geld

Een inkomstenbron waarover ten onrechte geen belasting is betaald. Het is geld waarover bij de verdienste ervan geen belasti…

Z

Zelffinanciering

Hiervan is sprake als een onderneming in een financieringsbehoefte voorziet door middel van winstinhouding. Het is een finan…

Z

Zwarte Maandag

Naam voor koersval op de aandelenmarkten op maandag 21 oktober 1987. Staat ook wel bekend als Black Monday. …

Z

Zero bonds

Obligatie die geen rente uitkeert. Het rendement wordt verkregen uit het verschil tussen de uitgiftekoers, meestal ruim onde…

Z

Zwerfkapitaal

Geld dat wordt overgeboekt uit een land met een onstabiele economie naar een land met een stabiele economie. Zwerfkapitaal s…

Z

Zero uptick

De laatst verhandelde koers is gelijk aan de een na laatst verhandelde koers en is hoger dan de twee na laatst verhandelde k…

Z

Zwevende koersen

Valutakoersen die tot stand komen door vraag en aanbod. Er zijn geen maximum- of minimumkoersen vastgesteld. De koers wordt …

Z

Zero-coupon

Een obligatie zonder coupon. Het effectief rendement wordt behaald door op een initieel lagere koers te emitteren. …

Z

Zetel

Plaats van vestiging van een onderneming. De plaats waar een rechtspersoon volgens de statuten gevestigd is. …

Z

Zloty

Munteenheid van Polen. Zloty’s worden in heel Polen als wettig betaalmiddel gebruikt. Er zijn munten van 1, 2, 5, 10, …

Z

Zonder-forcerenorder

Een beursorder waarvan de uitvoering voorzichtig gebeurt met als doel dat de koers niet te veel wordt beinvloed. Dit wordt o…

Z

Zorgtoeslag

Als u ouder bent dan 18 en u verdient niet genoeg dan kunt u in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Het is in feite een tegem…

Z

Zachte lening

Een lening die tegen gunstigere voorwaarden wordt gegeven dan op grond van de marktsituatie kan worden verwacht. Zo kan de r…

Z

Zustermaatschappij

De relatie tussen dochtermaatschappijen van dezelfde moedermaatschappij. Onder een zustermaatschappij verstaan men een onder…

Z

Zachte valuta

Een munt die in het verleden regelmatig is gedaald ten opzichte van andere valutas. Het is een valuta met een slechte conver…

Z

Zwart circuit

Deel van de verborgen economie waar het belasting- en premiefraude betreft. Het gaat hier om personen en ondernemingen dat e…